Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ21.5 1.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 26 m³/h
  Cột Áp: 22 m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ22.2 2.2Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 25 m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ23.7 3.7Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 28 m³/h
  Cột Áp: 38 m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ32.2 2.2Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 14 m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ33.7 3.7Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 52 m³/h
  Cột Áp: 29 m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ35.5 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 31 m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ411 11Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 84 m³/h
  Cột Áp: 50 m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ415 15Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 85 m³/h
  Cột Áp: 56 m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ45.5 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 102 m³/h
  Cột Áp: 22 m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ47.5 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 80 m³/h
  Cột Áp: 40 m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ611 11Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 146 m³/h
  Cột Áp: 32 m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ615 15Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 158 m³/h
  Cột Áp: 41 m