Sắp xếp theo:
Giá: Liên hệ

Công suất: 0.75 kw
Lưu Lượng: 2.4 m³/h
Cột Áp: 87 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 0.37 kw
Lưu Lượng: 2.4 m³/h
Cột Áp: 48 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 0.55 kw
Lưu Lượng: 2.4 m³/h
Cột Áp: 67 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 0.25 kw
Lưu Lượng: 2 m³/h
Cột Áp: 42 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 0.37 kw
Lưu Lượng: 2 m³/h
Cột Áp: 49 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 0.55 kw
Lưu Lượng: 3 m³/h
Cột Áp: 82 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.1 kw
Lưu Lượng: 3 m³/h
Cột Áp: 152 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 0.55 kw
Lưu Lượng: 3.3 m³/h
Cột Áp: 63 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 0.75 kw
Lưu Lượng: 3.3 m³/h
Cột Áp: 83 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.1 kw
Lưu Lượng: 3.3 m³/h
Cột Áp: 117 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.5 kw
Lưu Lượng: 3.6 m³/h
Cột Áp: 148 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 2.2 kw
Lưu Lượng: 14.4 m³/h
Cột Áp: 79 m