Hiển thị kết quả duy nhất

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX100/40M 0.75Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 12 m

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX100/40T 0.75Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 12 m

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX150/50M 1.1Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 15 m

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX150/50T 1.1Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 15 m

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX200/50T 1.5Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 45.6 m³/h
  Cột Áp: 17 m

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX300/50T 2.2Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 19 m

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX50/32M 0.37Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 10 m

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX50/32T 0.37Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 10 m

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX80/40M 0.55Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 11 m

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX80/40T 0.55Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 11 m