Hiển thị kết quả duy nhất

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 12 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 12 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 15 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 15 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 45.6 m³/h
  Cột Áp: 17 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 45.6 m³/h
  Cột Áp: 17 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 19 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 10 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 10 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 11 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 11 m