Hiển thị kết quả duy nhất

Bơm nước thải Beluno Seri FS thân inox

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS100/50M 0.75Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 9.5 m

Bơm nước thải Beluno Seri FS thân inox

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS100/50T 0.75Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 9.5 m

Bơm nước thải Beluno Seri FS thân inox

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS150/50M 1.1Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 25.5 m³/h
  Cột Áp: 12.3 m

Bơm nước thải Beluno Seri FS thân inox

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS150/50T 1.1Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 25.5 m³/h
  Cột Áp: 12.3 m

Bơm nước thải Beluno Seri FS thân inox

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS200/50M 1.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 13.5 m

Bơm nước thải Beluno Seri FS thân inox

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS200/50T 1.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 13.5 m

Bơm nước thải Beluno Seri FS thân inox

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS80/40M 0.55Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 8.9 m

Bơm nước thải Beluno Seri FS thân inox

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS80/40T 0.55Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 8.9 m