Sắp xếp theo:

Bơm nước thải Beluno Seri FS thân inox

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS100/50 0.75Kw

Giá: Liên hệ

Công suất: 0.75 kw
Lưu Lượng: 24 m³/h
Cột Áp: 9.5 m

Bơm nước thải Beluno Seri FS thân inox

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS150/50 1.1Kw

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.1 kw
Lưu Lượng: 25.5 m³/h
Cột Áp: 12.3 m

Bơm nước thải Beluno Seri FS thân inox

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS200/50 1.5Kw

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.5 kw
Lưu Lượng: 27 m³/h
Cột Áp: 13.5 m

Bơm nước thải Beluno Seri FS thân inox

Bơm chìm nước thải Beluno Model FS80/40 0.55Kw

Giá: Liên hệ

Công suất: 0.55 kw
Lưu Lượng: 18 m³/h
Cột Áp: 8.9 m

error: Content is protected !!