Showing 1–12 of 26 results

Hotline: 098.406.9595 – Zalo: Mr Hiếu

Sẩn phẩm giảm giá


Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 16 m³/h
  Cột Áp: 9 m
-22%
6.600.000 
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 10 m
-21%
7.400.000 
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 12.5 m
-23%
9.300.000 
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 30 m³/h
  Cột Áp: 14 m
-28%
2.300.000 
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 8 m
-30%
6.200.000 
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 49 m³/h
  Cột Áp: 19 m
-12%
4.600.000 
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 27 m³/h
  Cột Áp: 18.5 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 42 m³/h
  Cột Áp: 17 m
-19%
1.700.000 
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 7.5 m
-19%
2.200.000 
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 35 m³/h
  Cột Áp: 5 m
-19%
2.100.000 
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 40 m³/h
  Cột Áp: 4 m
-18%
2.300.000 
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 40 m³/h
  Cột Áp: 6 m