Sắp xếp theo:

Sản phẩm giảm giá


-29%
1.200.000 

Công suất: 0.25 kw
Lưu Lượng: 4.5 m³/h
Cột Áp: 6 m

-22%

Bơm chìm nước thải Beluno Seri FC thân inox

Bơm chìm nước thải inox SS304 Beluno Italy model FC100/40 0.75kw

6.600.000 

Công suất: 0.75 kw
Lưu Lượng: 22 m³/h
Cột Áp: 10 m

-21%

Bơm chìm nước thải Beluno Seri FC thân inox

Bơm chìm nước thải inox SS304 Beluno Italy model FC150/40 1.1 kw

7.400.000 

Công suất: 1.1 kw
Lưu Lượng: 24 m³/h
Cột Áp: 12.5 m

-23%

Bơm chìm nước thải Beluno Seri FC thân inox

Bơm chìm nước thải inox SS304 Beluno Italy model FC200/50 1.5kw

9.300.000 

Công suất: 1.5 kw
Lưu Lượng: 30 m³/h
Cột Áp: 14 m

-18%
3.200.000 

Công suất: 0.75 kw
Lưu Lượng: 20 m³/h
Cột Áp: 15 m

-19%
4.200.000 

Công suất: 1.5 kw
Lưu Lượng: 35 m³/h
Cột Áp: 15 m

-19%
4.400.000 

Công suất: 0.75 kw
Lưu Lượng: 21 m³/h
Cột Áp: 10 m

-19%
1.700.000 

Công suất: 0.25 kw
Lưu Lượng: 9 m³/h
Cột Áp: 7.5 m

-12%
2.200.000 

Công suất: 0.75 kw
Lưu Lượng: 11 m³/h
Cột Áp: 8.5 m

-23%
1.000.000 

Công suất: 0.25 kw
Lưu Lượng: 6 m³/h
Cột Áp: 6 m

-25%
1.200.000 

Công suất: 0.4 kw
Lưu Lượng: 7 m³/h
Cột Áp: 8 m

-10%
1.800.000 

Công suất: 0.75 kw
Lưu Lượng: 12.5 m³/h
Cột Áp: 8.8 m

error: Content is protected !!