Sắp xếp theo:

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX100/40 0.75Kw

Giá: Liên hệ

Công suất: 0.75 kw
Lưu Lượng: 27 m³/h
Cột Áp: 12 m

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX150/50 1.1Kw

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.1 kw
Lưu Lượng: 39 m³/h
Cột Áp: 15 m

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX200/50 1.5Kw

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.5 kw
Lưu Lượng: 45.6 m³/h
Cột Áp: 17 m

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX50/32 0.37Kw

Giá: Liên hệ

Công suất: 0.37 kw
Lưu Lượng: 15 m³/h
Cột Áp: 10 m

Bơm nước thải Beluno Seri FX thân gang

Bơm chìm nước thải Beluno Model FX80/40 0.55Kw

Giá: Liên hệ

Công suất: 0.55 kw
Lưu Lượng: 24 m³/h
Cột Áp: 11 m

error: Content is protected !!