Sắp xếp theo:
Giá: Liên hệ

Công suất: 11 kw
Lưu Lượng: 22 m³/h
Cột Áp: 166 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 15 kw
Lưu Lượng: 22 m³/h
Cột Áp: 220 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.5 kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 134 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.5 kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 134 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 2.2 kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 161 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 2.2 kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 161 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 3 kw
Lưu Lượng: 7 m³/h
Cột Áp: 152 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 5.5 kw
Lưu Lượng: 12 m³/h
Cột Áp: 166 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 7.5 kw
Lưu Lượng: 12 m³/h
Cột Áp: 208 m