Hiển thị kết quả duy nhất

Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 166 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 220 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 134 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 134 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 161 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 161 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 7 m³/h
  Cột Áp: 152 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 7 m³/h
  Cột Áp: 183 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 166 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 208 m