Hiển thị tất cả 10 kết quả

Bơm trục đứng Showfou Đài Loan

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL16-12T 11kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 166 m

Bơm trục đứng Showfou Đài Loan

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL16-12T 11kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 7 m³/h
  Cột Áp: 183 m

Bơm trục đứng Showfou Đài Loan

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL16-16T 15kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 220 m

Bơm trục đứng Showfou Đài Loan

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL2-15 1.5kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 134 m

Bơm trục đứng Showfou Đài Loan

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL2-15T 1.5kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 134 m

Bơm trục đứng Showfou Đài Loan

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL2-18 2.2kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 161 m

Bơm trục đứng Showfou Đài Loan

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL2-18T 2.2kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 3.5 m³/h
  Cột Áp: 161 m

Bơm trục đứng Showfou Đài Loan

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL4-16T 3kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 7 m³/h
  Cột Áp: 152 m

Bơm trục đứng Showfou Đài Loan

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL8-16T 5.5kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 166 m

Bơm trục đứng Showfou Đài Loan

Máy bơm trục đứng Showfou model SHL8-20T 7.5kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 208 m