Hiển thị kết quả duy nhất

 

Hotline: 098.406.9595 – Zalo: Mr Hiếu

Bơm chìm cách cắt rác Showfou

Tải catalogue
Bơm chìm cắt rác Showfou
Bơm chìm cắt rác Showfou

Xem các Seri khác: FXFS

Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 112 m³/h
  Cột Áp: 32 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 360 m³/h
  Cột Áp: 32 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 150 m³/h
  Cột Áp: 33 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 240 m³/h
  Cột Áp: 32 m

Bơm chìm cánh cắt rác Showfou

Bơm chìm cánh cắt rác ShowFou model 50WC15-15-1.5

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 37 m³/h
  Cột Áp: 21 m

Bơm chìm cánh cắt rác Showfou

Bơm chìm cánh cắt rác ShowFou model 65WC25-15-2.2

Giá: Liên hệ
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 23 m

Bơm chìm cánh cắt rác Showfou

Bơm chìm cánh cắt rác Showfou Model 80WC45-12-3.0

Giá: Liên hệ
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 55 m³/h
  Cột Áp: 30 m

Bơm chìm cánh cắt rác Showfou

Bơm chìm cánh cắt rác Showfou Model 80WC50-15-4.0

Giá: Liên hệ
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 76 m³/h
  Cột Áp: 29 m