Hiển thị kết quả duy nhất

Máy thổi khí đầu AT Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR40 1.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 55.2 m³/h
  Cột Áp: 6 m

Máy thổi khí đầu AT Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR50 2.2Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 139 m³/h
  Cột Áp: 4 m

Máy thổi khí đầu AT Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR50 3Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 6 m

Máy thổi khí đầu AT Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR65 3Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 194 m³/h
  Cột Áp: 4 m

Máy thổi khí đầu AT Veratti

Đầu sục khí Veratti model VR65 4Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 170 m³/h
  Cột Áp: 6 m