Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Bơm trục ngang Beluno Italy

Máy bơm trục ngang Beluno CX32-160/3.0 3Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 44 m

Bơm trục ngang Beluno Italy

Máy bơm trục ngang Beluno CX40-160/4.0 4Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 35.5 m

Bơm trục ngang Beluno Italy

Máy bơm trục ngang Beluno CX40-200/5.5 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 42 m³/h
  Cột Áp: 44 m

Bơm trục ngang Beluno Italy

Máy bơm trục ngang Beluno CX40-200/7.5 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 42 m³/h
  Cột Áp: 56.5 m

Bơm trục ngang Beluno Italy

Máy bơm trục ngang Beluno CX40-250/11 11Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 42 m³/h
  Cột Áp: 76.1 m

Bơm trục ngang Beluno Italy

Máy bơm trục ngang Beluno CX50-160/5.5 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 31 m

Bơm trục ngang Beluno Italy

Máy bơm trục ngang Beluno CX50-160/7.5 7.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 37.5 m

Bơm trục ngang Beluno Italy

Máy bơm trục ngang Beluno CX50-200/11 11Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 72 m³/h
  Cột Áp: 50.5 m

Bơm trục ngang Beluno Italy

Máy bơm trục ngang Beluno CX50-200/15 15Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 58.5 m
Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 78.5 m

Bơm trục ngang Beluno Italy

Máy bơm trục ngang Beluno CX50-250/22 22Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 93 m

Bơm trục ngang Beluno Italy

Máy bơm trục ngang Beluno CX65-125/5.5 5.5Kw

Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 21.5 m