Showing 1–12 of 367 results

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 150 m³/h
  Cột Áp: 33 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 112 m³/h
  Cột Áp: 32 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 55 m³/h
  Cột Áp: 30 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 76 m³/h
  Cột Áp: 29 m

Bơm giếng khoan Coverco Seri SN 4 inch

Bơm chìm giếng khoan Coverco Model: SN404/10 0.75 Kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 59 m

Bơm giếng khoan Coverco Seri SN 4 inch

Bơm chìm giếng khoan Coverco Model: SN404/14 1.1kw

Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 84 m
Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 19 m³/h
  Cột Áp: 72 m
Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 19 m³/h
  Cột Áp: 120 m
Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 94 m
Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 148 m
Giá: Liên hệ
  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 148 m