Hiển thị tất cả 6 kết quả

Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 3 m³/h
  Cột Áp: 82 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 3 m³/h
  Cột Áp: 152 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 3.3 m³/h
  Cột Áp: 63 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 3.3 m³/h
  Cột Áp: 83 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 3.3 m³/h
  Cột Áp: 117 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 148 m