Sắp xếp theo:
Giá: Liên hệ

Công suất: 0.55 kw
Lưu Lượng: 3 m³/h
Cột Áp: 82 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.1 kw
Lưu Lượng: 3 m³/h
Cột Áp: 152 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 0.55 kw
Lưu Lượng: 3.3 m³/h
Cột Áp: 63 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 0.75 kw
Lưu Lượng: 3.3 m³/h
Cột Áp: 83 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.1 kw
Lưu Lượng: 3.3 m³/h
Cột Áp: 117 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.5 kw
Lưu Lượng: 3.6 m³/h
Cột Áp: 148 m

error: Content is protected !!