Tư vấn kỹ thuật

Tất cả danh mục

Thanh toán dễ dàng

Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Miễn phí vận chuyển

Bơm chìm giếng khoan SumotoXem tất cả

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA10/14 2.2Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA10/22 4Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA12/32 7.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA16/12 3Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA16/16 4Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA16/20 5.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA4/10 0.75Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA6/11 1.1Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA6/20 2.2Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA8/12 1.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA8/23 3Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA8/37 5.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-10 3.0Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-13 4.0Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-7 2.2Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP3-12 0.75Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP5-12 1.1Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP8-10 1.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP8-12 2.2Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SPm3-12 0.75Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SPm5-12 1.1Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SPm8-10 1.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SPm8-12 2.2Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 5SP30-6 5.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 5SP30-8 7.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP30-6 5.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP30-7 7.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP46-5 7.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP46-7 11Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP60-6 11Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP60-8 15Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP77-4 15Kw

Liên hệ

Máy thổi khí - Máy sục khíXem tất cả

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-90 90W

1.800.000 

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-200 200W

2.200.000 

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-250 250W

2.900.000 

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-370 370W

3.100.000 

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-550 550W

3.300.000 

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-750 0.75KW

3.500.000 

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-1100 1.1KW

4.700.000 

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-1500 1.5KW

5.400.000 

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-2200 2.2KW

8.300.000 

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-3000S 3.0KW

9.100.000 

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-4000S 4.0KW

10.700.000 

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-5500S 5.5KW

15.500.000 

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-7500S 7.5KW

18.200.000 

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí đầu AT Veratti model 40VR 1.5Kw

Liên hệ

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí đầu AT Veratti model 50VR 2.2Kw

Liên hệ

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí đầu AT Veratti model 65VR 3Kw

Liên hệ

Máy thổi khí - Máy sục khí

Máy thổi khí đầu AT Veratti model 65VR 4Kw

Liên hệ

Bơm công nghiệpXem tất cả

Tư vấn kỹ thuật