Hiển thị tất cả 3 kết quả

3.200.000 
  Lưu Lượng: 2.4m³/h
  Cột Áp: 87m
2.560.000 
  Lưu Lượng: 2.4m³/h
  Cột Áp: 48m
2.880.000 
  Lưu Lượng: 2.4m³/h
  Cột Áp: 67m

Hotline