Tag Archives: máy bơm hỏa tiễn

Bơm hỏa tiễn Peroni dành cho hộ gia đình năm 2020

Bơm chìm giếng khoan Peroni

Bơm hỏa tiễn Peroni dành cho hộ gia đình năm 2020 Khi công nghiệp chưa phát triển mạnh mẽ các hộ gia đình thường có giếng sâu sử dụng máy bơm thủ công và giếng mở sử dụng ròng rọc với xô nước được kéo lên. Nó chỉ cung cấp nước miễn là bạn làm […]