0984069595

Hiển thị 1–12 trong 39 kết quả

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 2.5PRm1.5/18-0.37 0.37Kw

2.500.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 2.5PRm1.5/25-0.55 0.55Kw

2.800.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 2.5PRm1.5/33-0.75 0.75Kw

3.000.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 2PRm1/44-0.37 0.37Kw

3.000.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 2PRm130-0.25 0.25Kw

2.800.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm1.8/20 0.55Kw

2.700.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm2.5/20 0.75Kw

3.100.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm2.5/28 1.1Kw

3.800.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm3.5/24 1.1Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3SDm1.8/27 0.75Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3SDm1.8/37 1.1Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3SDm2.5/15 0.55Kw

Liên hệ