0984069595

Hiển thị một kết quả duy nhất

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm1.8/20 0.55Kw

2.700.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm2.5/20 0.75Kw

3.100.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm2.5/28 1.1Kw

3.800.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm3.5/24 1.1Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3SDm1.8/27 0.75Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3SDm1.8/37 1.1Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3SDm2.5/15 0.55Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3SDm2.5/37 1.5Kw

Liên hệ