0984069595

Hiển thị 1–12 trong 32 kết quả

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PR10/13 2.2Kw

5.000.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PR16/17 4Kw

7.800.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PR4/22 2.2Kw

5.000.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm4/12 1.1Kw

3.400.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm4/16 1.5Kw

3.900.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm4/8 0.75Kw

2.900.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm6/10 1.1Kw

3.400.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm8/11 1.5Kw

3.900.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD10/28 5.5Kw

11.600.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD16/13 3Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD16/22 5.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD16/28 7.5Kw

Liên hệ