0984069595

Hiển thị một kết quả duy nhất

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 2.5PRm1.5/18-0.37 0.37Kw

2.500.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 2.5PRm1.5/25-0.55 0.55Kw

2.800.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 2.5PRm1.5/33-0.75 0.75Kw

3.000.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4PRm4/16 1.5Kw

3.900.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD10/28 5.5Kw

11.600.000 

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD16/22 5.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan - Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 4SD6/36 4Kw

7.800.000