Sắp xếp theo:

Các loại sản phẩm

-23%
14.300.000 

Công suất: 7.5 kw
Lưu Lượng: 150 m³/h
Cột Áp: 33 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 4 kw
Lưu Lượng: 90 m³/h
Cột Áp: 25 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 7.5 kw
Lưu Lượng: 160 m³/h
Cột Áp: 20 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 11 kw
Lưu Lượng: 240 m³/h
Cột Áp: 32 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 15 kw
Lưu Lượng: 360 m³/h
Cột Áp: 32 m

Bơm chìm cánh cắt rác Showfou

Bơm chìm cánh cắt rác ShowFou model 50WC15-15-1.5

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.5 kw
Lưu Lượng: 37 m³/h
Cột Áp: 21 m

Bơm chìm cánh cắt rác Showfou

Bơm chìm cánh cắt rác Showfou Model 50WC15-15-1.5

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.5 kw
Lưu Lượng: 40 m³/h
Cột Áp: 23 m

Bơm chìm cánh cắt rác Showfou

Bơm chìm cánh cắt rác ShowFou model 65WC25-15-2.2

Giá: Liên hệ

Công suất: 2.2 kw
Lưu Lượng: 54 m³/h
Cột Áp: 23 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 4 kw
Lưu Lượng: 90 m³/h
Cột Áp: 25 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 7.5 kw
Lưu Lượng: 160 m³/h
Cột Áp: 20 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 11 kw
Lưu Lượng: 240 m³/h
Cột Áp: 32 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 15 kw
Lưu Lượng: 360 m³/h
Cột Áp: 32 m