Sắp xếp theo:

Bơm trục đứng

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.5 kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 134 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 1.5 kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 134 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 2.2 kw
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Cột Áp: 161 m

Giá: Liên hệ

Công suất: 2.2 kw
Lưu Lượng: 7.0 m³/h
Cột Áp: 114 m

error: Content is protected !!