Hiển thị kết quả duy nhất

Giá: Liên hệ
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 150 m³/h
  Cột Áp: 33 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 112 m³/h
  Cột Áp: 32 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 55 m³/h
  Cột Áp: 30 m
Giá: Liên hệ
  Công suất: 4 kw
  Lưu Lượng: 76 m³/h
  Cột Áp: 29 m